Du er her: Læge Århus > Hvem er viLæge Lene Berg (f. 1962)
 • Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1991
 • Speciallæge i Almen Medicin i 2000
 • Gift og mor til to børn
 • Arbejdet i flere almene klinikker i og omkring Aarhus
 • Centerlæge ved Dansk Røde Kors siden 2003
 • Giver akupunktur
 • Er her primært mandage, torsdage og fredage.

 • Læge Marianne Lentz. (f. 1965)
 • Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1992
 • Speciallæge i Almen Medicin i 2005
 • Gift og mor til fire børn
 • Giver akupunktur
 • Praksiskonsulent
 • Kører lægevagt • Læge Peter Krogh Fjeldborg (f. 1978)
 • Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2007
 • Speciallæge i Almen Medicin 2016.
 • Gift og far til to børn
 • Har erfaring fra skadestue medicinske, kirurgiske,
 • Psykiatriske, gynækologiske afdelinger samt
 • Børneafdeling i Aarhus og Sønderborg
 • Praksiskonsulent
 • Kører lægevagt


 • Læge Peter Gammelgaard Petersen (f. 1954)
 • Speciallæge i Almen Medicin.
 • Gift og far til tre børn
 • Har haft egen praksis i 30 år
 • Giver akupunktur.


 •  

  Læge Anne Blom (f. 1983)  

 • Speciallæge i Almen Medicin 2018.
 • Gift og mor til tre børn
 • Kører lægevagt • Læge Bahareh Khaki-Fristed (f. 1980)

 • Speciallæge i Almen Medicin 2019
 • Gift og mor til tre børn
 • Kører lægevagt


 • Læge Andreas Hattesen (f. 1991)

 • Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2019
 • Kæreste, og og far til et barn
 • Afdeling for hjertesygdomme,
 • Akutmodtagelse og neurologisk afdeling
 • Er i gang med sin kliniske basisuddannelse
 • Læge Sara Hasseris (f. 1981)

 • Uddannet læge fra Aarhus Universitet
 • Gift og mor til 2 børn
 • Er i gang med sidste del af sin speciallægeuddannelse.


 • Sygeplejerske Pia Dyekær

 • Uddannet sygeplejerske i 1996 i Aarhus
 • Gift og mor til tre børn
 • Har arbejdet i mange år på Hjerteafd., Skejby sygehus.
 • Kontrol af kroniske sygdomme. Børneundersøgelser. 
 • Kost- og rygestop samtaler. Vaccinationer. Blodprøver.
 • Afløser også i receptionen
 •  

  Sygeplejerske Pernille Vitskov
 • Uddannet sygeplejerske i 1994 i Aarhus
 • Gift og mor til tre børn
 • Har arbejdet i mange år på Hjerteafd, Skejby Sygehus.
 • Har arbejdet med patienter med kroniske sygdomme
 • Kontrol af kroniske sygdomme. Børneundersøgelser.
 • Kost- og rygestop samtaler. Vaccinationer. Blodprøver.
 • Afløser også i receptionen
 •  


  Sekretær Elsebeth Arnfjord

 • Varetager primært sekretæropgaver, men også andre funktioner.
 • Afløser også i laboratoriet

 •  
  Sekretær Lone Johansen

 • Varetager primært sekretæropgaver, men også andre funktioner.
 • Afløser også i laboratoriet
 •  

   

   

   

   

   Lægerne Berg, Lentz og Fjeldborg    |     Rosenkrantzgade 23 3.sal 8000 Aarhus C    |     Tlf.: 7026 6090    |     Fax: 8732 2409