Lægerne i Midtbyen

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark,

skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er

behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

• 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
• 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).
Det er regionerne, der opkræver gebyret.


Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:
1) Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt
eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende
tilegnede danskkundskaber.
2) Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
3) Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.


Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af
lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1.